GENERELLE VILKÅR


Ditt kjøp er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av produkter fra www.indigo-tonsberg.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.
For å kunne handle på www.indigo-tonsberg.no må du ha fylt 18 år.

Partene

Selger:

Firmanavn: Indigo Tønsberg AS
Firmaadresse: Grev Wedels gate 6a 3111 Tønsberg, Vestfold
E-post: [email protected]
Telefon: 939 20 654
Organisasjonsnummer.: 818469292 MVA

Indigo Tønsberg AS eier:

– www.indigo-tonsberg.no (nettsalg)

– Indigo Tonsberg som holder til i Grev Wedels gate 6a 3111Tonsberg, Vestfold (butikksalg)

Kjøperen kalles personen som foretar bestillingen.


SORTIMENT


Alle tjenester og varer tilgjengelige hos Indigo Tonsberg er godkjent for omsetning i Norge i samsvar med gjeldende lovens bestemmelser og vedtak av relevante forvaltningsorganer. Alle varene ble anskaffet fra godkjente enheter i samsvar med gjeldende lover. Varene oppbevares på en måte bestemt i relevante forskrifter. Alle varenavn, varemerker og grafiske elementer som brukes på nettstedet tilhører produsenter. Varene og tjenestene bestilt hos Indigo Tonsberg blir levert på en måte og for en pris beskrevet i nettsidens Levering-fane. Nettstedets innhold, herunder oppbygning, tekster, grafikk, varemerker, bilder, samt beskrivelser og bilder av varer er beskyttet av norsk lov.

Det er forbudt å kopiere innholdet eid av Indigo Tonsberg uten eierens skriftlig samtykke. Beskrivelser av varer og tjenester på nettsiden er kun til informasjons- og identifiseringsformål.

Prisene på varer og tjenester på nettsiden angis i norske kroner, inkludert MVA og uten leveringskostnader. Indigo Tonsberg forbeholder seg retten til å organisere og avslutte markedsføringsaktiviteter og utsalg. Antall varer og tjenester tilgjengelige til lavere pris i forbindelse med markedsføring eller utsalg kan være begrenset.
Indigo Tonsberg forbeholder seg retten til å begrense tilgjengelige betalings- og leveringsmåter for bestemte varer og tjenester ved å ikke gi tilgang til å kunne velge dem.

Ordrebekreftelse

Du mottar en ordrebekreftelse på e-post umiddelbart etter at kjøpet er gjennomført. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.


BETALING FOR ORDRE


Kjøperen skal betale den angitte prisen for de tjenestene eller varene vedkommende har bestilt på én av følgende måter: rask pengeoverføring på internett eller direkte pengeoverføring til Selgerens konto.

Du kan betale med kredittkort (Visa eller Mastercard).
Klarna er vår leverandør av betalingsløsning som gjør det mulig å motta betaling med kredittkort og debetkort i nettbutikken.
I samarbeid med Klarna (www.klarna.no) behandler vi dine betalinger og personopplysninger kryptert etter en internasjonal standard (SSL), slik at du kan foreta en trygg betaling via internett.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen.

Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling. Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.

Frakt og gebyrer:
Vi sender pakkene i posten eller med Bring. Dette betyr at pakken kommer direkte hjem til deg dersom det er plass i postkassen din. Er pakken av høy verdi eller forpakningen vil ikke tåle harde støt, sendes varene som servicepakke, og da må pakken hentes hos nærmeste postkontor.

fraktkostnader er avhengig av leveringsadresse, pakkens vekt og størrelse.

bestillingsbekreftelse sendes til din e-postadresse når bestillingen er lagt inn. Har du bestilt en vare som ikke er på lager, vil du få beskjed om dette. selvfølgelig har du i slike tilfeller rett til å heve kjøpet eller til å velge en senere levering. Vi reserverer oss for eventuelle utsolgte produkter.
Er det noe som haster for deg, gi oss beskjed om dette når du legger inn bestilling, så skal vi prøve å hjelpe deg så godt vi kan. Varen pakkes og sendes umiddelbart etter bestilling og betaling og innen 72 timer. Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Pakken skal ligge på postens utleveringssted i fire uker. Dersom pakken ikke hentes, vil varene returneres til oss. For alle pakker som ikke løses ut, forbeholder vi oss retten til å debitere kostnader for returfrakt, ekspedisjonsavgift og behandlingsavgift på 150 kr.

Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at vedkommende i rimelig utstrekning undersøker om varen er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transport, eller om den ellers har noen mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved å gjøre en reklamasjon.


REKLAMASJON


Reklamasjon angående en vare eller tjeneste skal skje umiddelbart etter at mangelen blir oppdaget.
Kjøperen må oppbevare alle varene som reklameres eller kunne dokumentere mangelen på en rimelig måte innen reklamasjonssaken er avsluttet.
Dersom Kjøperen mottar en mangelfull vare eller en vare som ikke stemmer med bestillingen, må Kjøperen umiddelbart gi beskjed til Indigo Tonsberg. Hvis Indigo Tonsberg ikke bytter eller utbedrer den mangelfulle varen, kan Kjøperen gi en erklæring om prisnedsettelse eller gå fra avtalen. Hvis Kjøperen er en forbruker, kan vedkommende også kreve at Indigo Tonsberg bytter den mangelfulle varen i stedet for å utbedre den, eller utbedrer den mangelfulle varen i stedet for å bytte den, med mindre gjennomføring av kundens krav er umulig eller skal medføre urimelige kostnader for Indigo Tonsberg, i motsetning til den andre måten å behandle reklamasjonen på.
Hvis Kjøperen er en forbruker, kan vedkommende ikke bruke angreretten etter den lovpålagte 14 dagers angrefrist, hvis mangelen på de kjøpte varene eller de utførte tjenestene ikke er vesentlig og påvirker ikke riktig bruk av varen eller tjenestens karakter.
Hvis den mottatte varen eller den utførte tjenesten var mangelfull, kan Kjøperen også kreve at selgeren bytter eller utbedrer den mangelfulle varen. Hvis Kjøperens krav er begrunnet, skal Indigo Tonsberg bytte eller utbedre de mangelfulle varene innen rimelig tid og uten vesentlige ulemper for Kjøperen. Indigo Tonsberg kan nekte å oppfylle Kjøperens krav angående valg mellom bytte og utbedring av varen, hvis gjennomføring av kravet er umulig eller skal medføre urimelige kostnader for Indigo Tonsberg, i motsetning til den andre måten å behandle reklamasjonen på.

Hvis Kjøperen er selvstendig næringsdrivende, har Indigo Tonsberg også rett til å nekte å bytte eller utbedre de mangelfulle varene hvis gjennomføring av Kjøperens krav skal medføre Indigo Tonsberg kostnadene som overskrider varenes pris.

Indigo tonsberg skal ta stilling til Kjøperens krav (reklamasjon) innen 14 dager fra reklamasjonsdato. I motsatt tilfelle skal det anses at kravet ble godkjent og at selgeren skal betale det påkrevde beløpet via bankoverføring innen 10 arbeidsdager. Hvis reklamasjonen anses som ubegrunnet, skal indigo tonsberg ikke tilbakebetale kjøpesummen for de bestilte varene eller tjenestene.


ANGRERETT OG RETUR AV VARER


Ifølge lov av 30. mai 2014 om forbrukerrettigheter, har en forbruker som har inngått en avtale ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, rett til å gå fra avtalen innen 14 dager fra henting av varen eller inngåelse av en avtale om tjeneste (men ikke senere enn før tjenesten blir utført) uten å oppgi noen grunn eller bære noen kostnader. Hvis forbrukeren går fra avtalen innen denne fristen og leverer tilbake de bestilte varene til Indigo Tonsberg innen denne fristen, skal Indigo Tonberg tilbakebetale hele det mottatte beløpet til forbrukeren. Kjøperen kan angre varekjøpet helt eller delvis, innen 14 dager fra mottak av pakken med varene, ved å sende en erklæring på e-post [email protected] om at vedkommende går fra kjøpet.

Varene skal returneres innen 14 dager etter at denne erklæringen er sendt. For å overholde denne fristen skal varene sendes eller leveres tilbake til selgeren før fristen er utløpt. Indigo Tonsberg skal godta de returnerte varene på den betingelsen at Kjøperen har sendt varene i original emballasje, hvis mulig, med original forsegling, i ubrukt og uendret tilstand. Kjøperen er ansvarlig for forringelse av varens verdi som skyldes annen håndtering enn det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og måten den fungerer på. Kjøperen skal sende varen med vedlagt kjøpsbevis (regning, faktura, elektronisk ordrebekreftelse), garantikort (hvis varen er omfattet av en garanti) og et utfylt angrerettskjema. Kjøperen skal selv dekke de utgiftene som er direkte knyttet til tilbakelevering av varene til Indigo Tonsberg.

Iht. konsumentloven av 30. mai 2014, § 38 pkt. 4 og 5, har forbrukeren ikke angrerett i følgende tilfeller ved inngåelse av en avtale om tjenester ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, hvis den næringsdrivende har utført denne tjenesten i helhet med forbrukerens entydige godkjenning, og hvis forbrukeren ble varslet på forhånd at han/hun mister angreretten etter at tjenesten er utført;
ved avtaler angående produkter som leveres i en forseglet emballasje, hvis emballasjen ble åpnet, og produkter ikke kan returneres etter at emballasjen blir åpnet av helsevernmessige eller hygieniske grunner.

Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysningene som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfeller. Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel på telefon eller på e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger, eller hvis vedkommende ønsker at selgeren skal slette eller endre personopplysningene.


SLUTTBESTEMMELSER


Indigo Tonsberg har rett til å endre disse vilkårene til enhver tid. Indigo Tonsberg skal kunngjøre endringer i disse vilkårene på sin nettside. Endringene gjelder fra dato bestemt av Indigo Tonsberg, men ikke tidligere enn 7 dager fra kunngjøring. For bestillinger lagt inn før disse vilkårene ble endret, skal de tidligere bestemmelsene være gjeldende.

All korrespondanse knyttet til bestillingen skal sendes til Kunden på e-postadressen som vedkommende har oppgitt. Hvis noen av vilkårene skal gjøres ugyldig ved rettskraftig dom, skal alle de andre vilkårene fortsette å gjelde. Indigo Tonsberg forbeholder seg retten til å overføre sine rettigheter og plikter knyttet til denne nettsiden, helt eller delvis, uten samtykke fra Kunden.

Indigo Tonsberg gjør alt for å sikre korrekt og uforstyrret drift av denne nettsiden. Det kan likevel oppstå tekniske problemer i forbindelse med utstyr eller programvarer. I slike tilfeller gjør vi vårt beste for å begrense konsekvenser som tekniske problemer kan medføre. For å utvikle og forbedre denne nettsiden, og først og fremst for å begrense risiko for tekniske problemer, er det nødvendig med periodisk nedetid. Nettsidens administrator gjør alltid sitt beste for å ikke medføre noen ulemper for kunder og, hvis mulig, skal planlegge alt vedlikeholdsarbeid for nattetid. Likevel forbeholder nettsidens administrator seg retten til tidsbegrenset nedetid, når nettsiden er helt eller delvis utilgjengelig, for å forbedre nettsiden, legge til nye tjenester eller gjennomføre vedlikehold uten å varsle Brukere på forhånd